Priprema za veliko finale! » Podrum Kosanović

Podrum Kosanović

Porodični podrum...

Priprema za veliko finale!

Iskreno govoreći,  priprema za berbu ne počinje kada grozđe počne da šara niti kada se uspostavi određeni balans kiselina i šećera. Ne, priprema ne počinje ni kada sazru koštice grozdova merloa niti kada zaključimo da je nastupila fenolna zrelost.  Priprema za berbu je počela davno, još početkom godine kada je loza počela da se budi iz zimskog sna.

no images were found

Kao što je sad već poznato (nadam se), vino se pravi u vinogradu a ne u podrumu. Glavni preduslov za kvalitetno vino je kvalitetna sirovina, čitaj grožđe. Mnogo je prepreka i zamki od početKa vegetacije pa do berbe, a opet i mnogo zadovoljstva. Pored redovne obrade zemljišta koja je neophodna radi suzbijanja korova, osim u slučaju ako je vinograd zatravljen kao što je naš Muskat Hamburg, neophodno je redovno štititi grožđe od bolesti. Štitimo ga prskanjem ali i zelenom rezidbom koja omogućava bolju provetrenost koršnje, bolju osunčanost i manje zadržavanje vlage.

Prva u nizu operacije zelene rezidbe je “plevljenje” odnosno uklanjanje suvišnih lastara. To su pre svega lastari izbili iz stabla vinove loze kao i nepotrebni lastari na rodnim lukovima. Ova operacija se izvodi nekoliko puta, u zavisnosti od potrebe, a prvi put kada lastari dostignu 10cm dužine (tada ih je lako skinuti rukom).

no images were found

Na ovaj način omogućavamo bolju provetrenost krošnje i ishranu preostalih lastara i cvasti/grozdova na njima. Kako lastari rastu, neophodno je zaštititi ih od udara vetra koji bi ih lako polomio u ovoj fazi. U našim vinogradima poslednje dve žice su postavljene duplo sa visinskim razmakom od 10cm, te je ova operacija u mnogome olakšana. Potrebno je samo uvući lastare u duple žice, one nevaljale koji sami nisu ušli. Nakon što su lastari dostigli otprilike pola svoje normalne veličine, počinje zbacivanje cvetnih kapica i početak faze cvetanja vinove loze. Vrlo osetljiva faza u kojoj treba izbegavati bilo kakve radove i intervencije u vinogradu. A i ako se nešto radi treba znati kada i sa čime.  Oplodnja je najviše pod uticajem vetra a nešto manje insekata, te je uloga vremenskih uslova od velike važnosti u toku faze cvetanja i u mnogome utiče na rod te godine. Kako bi pospešili klijavost polena, par dana pre cvetanja možemo prihraniti folijalno đubrivom na bazi bora. Ovo je i period intezivnog porasta lastara, te je zaštita pre cvetanja od izuzetne važnosti. U toku cvetanja, od cvetova nastaju bobice a od cvasti grozdovi. U zavisnosti od vremenskih uslova, nakon 15 dana završava se faza cvetanja. Sada su lastari već porasli do druge, poslednje, duple žice i pojavljuju se zaperci. Neophodno je redovno uklanjanje zaperaka, tačnije ne uklanjanje u potpunosti, već toliko da ostane nekoliko mladih listova koji će fotosintezom dobrineti razvoju biljke i nakupljanju šećera. Bujanje zaperaka je izraženo pogotovo nakon prekraćivanja lastara koji su prerasli poslednju žicu. Sledeca feno faza u razvoju vinove loze je šarak, odnosno omekšavanje i menjanje boje bobice. Reklo bi se ulazak u mirniju fazu, ali tek tada počinje igranka. Mnogo je faktora koji utiču na termin berbe, a preduslov za sve njih je da je grožđe zdravo. Tip vina koje želimo da proizvedemo i tehnologija koju ćemo primeniti  dosta  utiču na termin berbe. Muskat Hamburg od koga proizvodimo svež i mirisni roze se bere u tehnološkoj zrelosti kada je dostignut zadovoljavajući odnos kiselina i šećera, za razliku od Merloa koji beremo u fenolnoj zrelosti kada su semenke boje kafe. Vremenski uslovi takođe utiču kada će se obrati gržđe. Obilne padavine neposredno pred berbu mogu da razvodne šečer i naprave disbalans u željenim odnosima faktora. Zato je nepohodno redovno pratiti stanje groždja, meriti šećere i kiseline ali i pratiti vremensku prognozu. Kada dođe taj trenutak i kada odlučimo da je grožđe spremno za berbu, u krugu porodice se organizuje berba. Ona je u ranim jutranjim časovima, dok sunce još nije zagrejalo grozdove. Grožđe se bere iskuljučivo ručno i slaže u gajbice od 15kg. Nakon završene berbe, u roku ispod 15 min, grožđe je u podrumu i kreće se sa preradom. Veseli berači nakon ručka mogu da uživaju u preostalom delu dana gledajući Dunav i ispijajući vino, ali ne zadugo. Čim prođe zima, počinje priprema za novu berbu…