Vinska arhiva » Podrum Kosanović

Podrum Kosanović

Porodični podrum...

Vinska arhiva

Već tada, pre četiri godine, kada smo napravili prvo vino iz obnovljenog vinograda i planirali sadnju novog, javila se potreba za adekvatnim prostorom gde će se groždje prerađivati a kasnije i vino čuvati. Za količine koje smo imali u planu, opcija adaptacije postojećeg, u breg ukopanog, podruma sa garažom u nastavku se ispostavila kao dobar izbor.

Jedan deo garaže je pripao podrumu a preostali je preuredjen u prostoriju za uživanje u vinu, narodu poznatiju kao degustaciona sala iz koje se pruža pogled na ušće reke Tise u Dunav. Već naredne 2015 godine, groždje je prerađeno u novom podrumu. Od starta smo želeli da se na neki način svaka berba, odnosno godina, upamti i ostane zabeležena. Tome svakako doprinosi vinarski dnevnik koji vodimo svake godine. Ali to je ipak pisani trag i kao takav još više podstiče znatiželju šta bi bilo sa vinom iz određene godine danas. Tako smo i odlučili da od svake berbe sačuvamo nekoliko boca vina.

Naravno da neće svako vino profitirati godinama čuvanja. Retke su berbe i vina koja mogu da stare u smislu poboljšanja kvaliteta, ali ipak ima i takvih. Ostali su tu da učestvuju u čuvanje sećanja a možda i da iznenade mimo očekivanja, kao sto je to prošlog meseca uradio roze od Hamburga iz 2015 god.  koji smo tada još uvek pravili bez dodatka Merloa. Boce su tu i da nas podsete na etikete koje smo koristili. Desi se tako i izvanredna berba 2016. god.  i fantastičan Merlot koji je macerirao preko mesec dana, a potom odmarao 12 meseci u bariku i još 3 meseca u inoksu. To je vino koje može da se čuva godinama u boci i da dobija na kvalitetu, svakako ćemo odvojiti koju bocu više ovog vina za našu arhivu. A šta je to što određuje kako će se neko vino ponašati nakon dužeg čuvanja?

Pre svega, pogrešno je mišljenje “što starije to bolje”. Malo je vina koja mogu više godina da se čuvaju, a retko koja vina mogu da dugogodišnjim čuvanjem dobiju na kvalitetu. Naravno, na životni vek vina utiču i uslovi u kojima se to vino čuva, ali to je već druga tema. Uglavnom je životni vek komercijalnih vina 2 godine. Posle toga se redovno dešava da vino padne, bude mrtvo, oksidiše itd. Kako bi neko vino imalo potencijala za duže čuvanje potrebno je da ima dovoljno kiseline, tanina i ekstrakta. A preduslov za to je odlična sirovina, dobra tehnologija i znanje vinara. 

Upravo takvo vino je naš Merlot iz 2016. godine, koji je tek na početku svog životnog veka i kao takvo u narednim godinama će dobijati na kvalitetu, naravno ukoliko “doživi” te godine. A da to bude tako, pobrinuće se naša vinska arhiva u koju smo sklonili dovoljan broj boca.